Familiekollektivet Langagergård v/Flemming Philip

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
7/11 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Syd

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

I forbindelse med driftorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Uddannelse og beskæftigelse

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvst

Læs mere
Luk

Målgruppe

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, der modsvarer målgruppens behov. Herunder arbejder tilbuddet systematisk med struktur i dagligdagen, blandet andet via udarbejdelse af Masterplan, i samarbejde med den enkelte borger. So

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.Socialtilsynet vurderer, at ledelsens fundament bygger på relevante psykiatrifaglige og sundhedsfaglige kompetencer, og i mi

Læs mere
Luk

Kompetencer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergårds medarbejdere tilsammen har relevante sundhedsfaglige, psykiatriske, praktiske/håndværksmæssige kompetencer samt stor erfaring i arbejdet med målgruppen og tilbuddets metoder. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at medarbejderne har en god

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet. Borgerne forventes at tage hensyn til hinanden i deres fælleskab, men det vurderes, at de har fuld handlefrihed og selvbestemmelse over personli

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergårds fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes behov. He

Læs mere
Luk

Økonomi

Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være gennemskueligt for socialtilsynet. Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visit

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 15/6 2017

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 29/9 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 28/10 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK