Botilbuddet Toresholm

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
4/7 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Toresholm samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn, og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med of

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt og målrettet på at motivere og støtte den enkelte beboer i forhold til at opnå og opretholde stabil beskæftigelse eller anden form for aktivering. Alle beboere er beskæftigelse, flere er i ekstern beskæftigelse evt. kombineret med Botilb

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er Socialtilsynet vurdering, at Botilbuddet Toresholm arbejder målrettet på at understøtte og udvikle beboernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette gøres meget individuelt og med afsæt i ønsker, vilkår og mål for den enkelte beboer.Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets individuelle og

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er Socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Toresholm arbejder med afsæt i en bred men klar målgruppebeskrivelse: Personer mellem 18 og 85 år der kan have en erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrum problematikker, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personli

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddet Toresholm organisatorisk er veldrevet på en måde, der er understøttende i forhold til, at sikre tilbuddet stabil drift og udvikling. Socialtilsynet bemærker herunder, at tilbuddet har en bestyrelse, der vurderes at være aktiv og nærværende i forhold til tilbud

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Toresholm i høj grad har en erfaren og engageret medarbejdergruppe med mange relevante kompetencer og samlet set en stor viden om målgruppen.Tilbuddet arbejder ud fra en bred målgruppebeskrivelse: Mennesker mellem 18 og 85 år med medfødt hjerneskade,

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at indsatsen i Botilbuddet Toresholm i høj grad understøtter beboernes medinddragelse og indflydelse på eget liv, og på hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats, der bygger på at skabe meningsfulde relationer til beboerne gennem anerkendelse og s

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Botilbuddet Toresholm i meget høj grad understøtter den enkelte beboers udvikling og trivsel. Rammerne i tilbuddet fremtræder både inde og ude meget rummelige, velholdte og hjemlige.Botilbuddet Toresholm er beliggende i landlige omgivelser og

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 1/4 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 24/9 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK