Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud ApS

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
22/8 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. SEL §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige o

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Det er Socialtilsynets vurdering, at Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, i meget høj grad, støtter børnene/de unge i, at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og uddannelse. Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen 2015. Det er Socialtilsynets vurdering, at der på trods af børnenes/de unges problematikker, der i nogen grad er en hindring for social kontakt og selvstændighed, i høj grad, ydes en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte børnene og

Læs mere
Luk

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2017, at Specialskolens Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, med afsæt i en klart defineret målgruppe, og ved brug af klare mål og systematiske metoder og faglige tilgange kan tydeliggøre børnenes og de unges resultater og udvikling.Socialtilsynet vurderer

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2017, at tilbuddet generelt er veldrevet, med en ledelse, der er fagligt kompetent og som prioriterer medarbejdernes og målgruppernes trivsel, og anerkender, at disse ting har indflydelse på hinanden. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er inddragende overfo

Læs mere
Luk

Kompetencer

Vurderingen af temaet er fra driftstilsyn 2016. Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2016 at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastning har en medarbejdergruppe, der i høj grad besidder relevante kompetencer, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Dette ses ved, at over halvdelen af medarbe

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2017, at Specialskolens Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, i høj grad, understøtter børns og unges sundhed og trivsel. I vurderingen lægger Socialtilsynet vægt på, at børn og unge har indflydelse på eget liv, ved at de har med- og selvbestemmelse. Herudo

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i døgnafdelingen og aflastningen er velegnede til formålet. Døgnafdelingen vurderes, at være velindrettet til formålet og det er præget af at være børnenes hjem.Aflastningen er tydeligvis en skole til h

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i for

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 11/8 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 6/11 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK