Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud ApS

Vores faglige tilgange
i
Neurologisk tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Psykoterapeutisk tilgang
i
Sanseorienteret tilgang
i
Vores metoder
i
Helhedsorienteret neurologisk udviklingsmetode
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

i

Gennem handleplaner med mål for den sundhedsfaglige, fysiske, sproglige, intellektuelle og social udvikling. Målene fastsættes årligt, og evalueres/justeres minimum halvårligt.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

i

Gennem en neurologisk evaluering ift. en udviklingsprofil som sammenholder med den normale udvikling for jævnaldrende. Gennem skriftlig dokumentation og videodokumentation af kompetencer og færdigheder indenfor de 5 områder i handleplanen: sundhed, fysisk udvikling, sproglig udvikling, intellektuel

Læs mere
Luk

Vores måle- og udredningsmetoder

i

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden målemetode, Anden udredningsmetode

Beskrivelse af "anden målemetode"
Evaluering med ovenstående udviklingsprofil giver samtidig status

Læs mere
Luk

Beskrivelse af "anden udredningsmetode"

Neurologisk udviklingsprofil udviklet af Family Hope Center

Læs mere
Luk

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: nej i

Brugerevaluering: ja  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

i

Indsats A | døgnaflastning | socialpædagogisk behandling | normering: 12,9

i
Indsatsnavn:
Åbn

Indsats D | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 110,5

i
Indsatsnavn:
Åbn
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK