DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
9/8 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og pr

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Skovbærgården opstiller mål for det enkelte barn eller ung. Dette sker under hensyntagen til den enkeltes behov og forudsætninger for derigennem at skabe e

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården arbejder målrettet i forhold til at styrke såvel selvstændighed som sociale relationer. Tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål og det afspejles i dagligdagen, at tilbuddet har en åbenhed og involvering i det omgivende samfund. Ti

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en forholdsvis klar målgruppe beskrivelse, samt at tilbuddets metode, der tager udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang og metodisk bruges Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT). Der arbejdes ud fra en m

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Fagligheden vægtes højt og en høj kvalitet er det primære i indsatsen. Alle medarbejdere modtager supervision og deltager i uddannelsesforløb. Der er tema

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Skovbærgården samlet set har de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at skabe et fagligt og udviklende miljø for de børn og unge der bor på opholdsstedet.Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge har en tryg hverdag

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.Tilbuddet har stor opmærksomhed på den enkelte barn og dennes ønsker og indflydelse i hverdagen. Tilbuddet understøtter børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel. At tilbuddet

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer udgør et egnet opholdssted for tilbuddets målgruppe. Skovbærgården har formået at skabe nogle rammer, som tilgodeser børnenes behov og som er med til at understøtte den indsats som skal finde sted. Tilbuddet fremstår hjemligt og målgruppen trive

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i for

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 2/11 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 18/11 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 2/3 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 20/2 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK