Opholdsstedet Kurreholm

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
18/10 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Hovedstaden

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har aflagt uanmeldt tilsyn på Kurreholm d. 18. juli 2017. Seneste anmeldte tilsyn forud for dette blev aflagt i januar måned. I den mellemliggende periode har socialtilsynet haft lejlighed til at drøfte løbende, konkrete sager med tilbuddets ledelse, herunder samarbejde med myndighed

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at der på Kurreholm er relevant fokus på at tilbyde børn og unge passende støtte, således at de kan modtage og profitere af skolegang og videre uddannelse. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet arbejder med løbende målfastsættelse i forhold til det enkelte barn, so

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Kurreholm arbejder med målfastsættelse sammen med børn og unge i tilbuddet, og tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde, således at børn og unge i videst muligt omfang støttes i udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed.Socialtilsynet vurderer endvide

Læs mere
Luk

Målgruppe

Kurreholm arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, med børn og unge mellem 11 og 18 år. Målgruppen er i den udstedte generelle godkendelse desuden afgrænset, og de beskrevne faglige tilgange relevant tilpasset målgruppen, såvel som det metodiske grundlag. Socialtilsynet vurderer, a

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Kurreholm har en faglig kompetent leder med relevant uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund, der aktuelt suppleres via deltagelse i diplomuddannelse i ledelse. Leder observeres som både tydelig og demokratisk i sin ledelsesstil, og desuden resolut

Læs mere
Luk

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer samlet set, at Kurreholms ledelse og medarbejdere tilsammen besidder de nødvendige og relevante kompetencer, i forhold til den opgave de har i forhold til den godkendte målgruppe og sammen med de unge. Det vurderes, at der er en relevant og vel gennemtænkt sammensætning af m

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer fortsat, at der på Kurreholm er et relevant fokus på sundhed og trivsel, både fysisk og psykisk. Der er opmærksomhed på gode daglige rutiner og vaner omkring måltider og ernæring, på hygiejne og søvn og på fysisk bevægelse. I tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats, yde

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Socialtilsynet har ved besigtigelse vurderet, at de fysiske rammer som Kurreholm tilbyder, fortsat er både gode og rummelige. Det vurderes således, at de fysiske rammer tjener til at tilbyde børn og unge passende muligheder for udfoldelse og dermed skabe trivsel. Ved dette seneste anmeldte tilsynsbe

Læs mere
Luk

Økonomi

Socialtilsynet fastholder seneste vurdering, og finder først anledning til fornyet vurdering, når budget 2018 behandles.Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.Tilbuddets økono

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 13/3 2017

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 17/3 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 29/6 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK