Egholt

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
2/6 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har i forbindelse med driftsorienteret tilsyn vurderet 3 af temaerne i kvalitetsmodellen og konkluderer på den baggrund, at tilbuddene i høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige tilbud e

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

I løbet af 2016, har Egholt ansøgt og fået godkendelse til at udvide deres målgruppe til at kunne etablere et opholdssted for yngre børn helt ned til 6 års alderen. Dette tilbud er endnu ikke kommet i drift. Det er socialtilsynets vurdering, at alle børn og unge og borgere på Egholt tilbydes releva

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at den sociale indsats i høj grad understøtter, at de unge/ borgerne i det omfang det er muligt indgår i sociale relationer, deltager i sociale aktiviteter og fællesskaber i det omfang den enkelte er i stand til dette.Det er socialtilsynets opfattelse, at Egholt und

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Egholt er et klart formål med indsatsen, og at Egholts metoder i forhold til langt de fleste borgere, medvirker til at sikre deres trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er socialtilsynets indtryk, at der på Egholt arbejdes systema

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Vurderingen og beskrivelserne af dette tema er overført fra 2016 da det er socialtilsynets vurdering, at beskrivelserne under dette tema giver et retvisende billede af ledelsen på Egholt. Det samme gælder de underliggende beskrivelser på kriterium og indikator niveau. Igen i år har socialtilsynet væ

Læs mere
Luk

Kompetencer

Der er ikke i forbindelse med dette driftstilsyn fremkommet væsentlige nye oplysninger omkring medarbejdernes kompetencer på Egholt, hvorfor vurderinger og bedømmelser fastholdes, da socialtilsynet vurderer at beskrivelserne fortsat er dækkende for den indsats der finder sted på Egholt. Det samme gæ

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at Egholts ledelse og medarbejdere i deres indsats har fokus på borgernes sundhed og trivsel.Det ligger implicit i den miljøterapeutiske tilgang der praktiseres på Egholt, at have fokus på sundhed og trivsel. Desuden er det socialtilsynets opfattelse, at de unge / b

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Socialtilsynet har i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring besigtiget nye fysiske rammer til 10 unge på Engelstoftevej 1, 4171 Glumsø. Disse rammer vurderes at være egnede til formålet og målgruppen.Socialtilsynet har ved driftstilsynet januar 2017 fået en rundvisning i samtlige afdelinger

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. Det bemærkes, at tilbuddet har en negativ egenkapital som følge af et stort underskud tilbage i 2011.Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse a

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 19/12 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 15/9 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 14/5 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK