Botilbuddet Jammerbugten

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
27/7 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har d. 28. marts 2017 gennemført driftsorienteret tilsyn på Botilbuddet Jammerbugten. Ved besøget blev kvalitetsmodellens temaer gennemgået og der var interviews af leder, pædagogisk konsulent, 3 medarbejdere og flere borgere. I løbet af besøget var det, i forbindelse med interviews,

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten samarbejder målrettet med borgere og visiterende kommuner omkring opstilling af relevante og meningsfulde mål for den enkeltes uddannelse eller beskæftigelse.Socialtilsynets vurderer ligeledes, at flere borgere er svært udfordrede i forhold til skole

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at Jammerbugten arbejder aktivt og målrettet på at understøtte og styrke borgernes sociale kompetencer og relationer. Dette sker blandt andet igennem motivation og støtte til at indgå i og fastholde sociale aktiviteter både individuelt og i fællesskab. Tilbuddet omfatter en

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Jammerbugten arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse og at de borgere der aktuelt bor i tilbuddet er indenfor denne. Det er ligeledes vurderingen, at afdelingsleder og medarbejdere har indsigt i og kan redegøre for tilbuddets målsætning og de anvendte fa

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet overordnet har en faglig kompetent ledelse. Der er lagt vægt på at der er et tæt og formaliseret samarbejde mellem daglig leder, bestyrelse samt EKKOfondens ledernetværk. Det vurderes at disse aktiviteter medvirker til at støtte op omkring ledel

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er, som ved tidligere tilsynsrapport, socialtilsynets vurdering, at uddannelsesforløb med akademiuddannelse i socialpædagogik samt uddannelsesforløb på SOSU-Nord, har været med til at løfte udførelsen af de komplekse opgaver der udføres i botilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af inter

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Jammerbugten i meget høj grad har fokus på borgernes sundhed og trivsel. Der er fokus på kost, motion og på at borgerne har den livskvalitet, som den enkelte måtte ønske.Tilbuddets metodiske tilgang i form af Low Arousal betyder, at antallet af magtanvendelse er på et abs

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Jammerbugten og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgruppens behov samt understøtter indsats og formål. Værelser er indrettede efter borgernes egne ønsker. D

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer:• at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt• at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. • at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigti

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 22/12 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 21/6 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 23/7 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 22/1 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK