UVU-HUSENE PÅ FRYDENDALSVEJ 29 & 8 (UNGES VEL UNGDOMSPENSION)

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
24/10 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Syd

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter og guider de unge i forhold til deres skolegang, så de unges potentialer og evner udnyttes fuldt ud. Der lægges til grund for vurderingen at størstedelen af de unge aktuelt er tilknyttet uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, ligesom der lægge

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med at udvikle og udfordre de unges selvstændighed, så de bliver så selvhjulpne som muligt inden deres ophold ophører.Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på udvikling af de sociale relationer de unge har internt p

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter sig af metoder og faglige tilgange der er relevante for arbejdet med målgruppen. Det er endvidere vurderingen, at den pædagogiske intervention, med baggrund i metoder og faglige tilgange samt samarbejdet mellem de unge, tilbuddet, de pårørende

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent bestyrelse og ledelse som har kompetencerne til at drive tilbuddet på en tilfredsstillende og udviklende måde.Det er ligeledes vurderingen, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante faglige kompetencer og erfaring i arbejdet

Læs mere
Luk

Kompetencer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til at vare

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at borgerne trives i tilbuddet, og at borgerne bliver set, hørt og anerkendt. Borgernes medbestemmelse og indflydelse på eget liv er afstemt deres alder, modenhed og udfordringer i øvrigt. Hertil kommer, at de omsorgsmæssige og pædagogiske bestræbelser er tilrette

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet formår at udnytte de muligheder deres fysiske rammer giver dem for at optimere deres behandlingstilbud til deres målgruppe med de særlige behov de måtte have.Det er også vurderingen, at tilbuddets fysiske rammer understøtter behandlingens/opholdets 3 fa

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 2/10 2017

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 1/5 2017

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 21/12 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 27/6 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 23/9 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 30/3 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK