ALTERNATIVET

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
20/7 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse til 40 pladser i individuelt tilrettelagte projekter/botilbud jf. SEL §§ 107, 108, 66, stk. 1, nr.5. For godkendelsen til SEL §

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Alternativet arbejder aktivt og målrettet på at motivere og støtte den enkelte borger i forhold til at opnå og opretholde tilknytning til uddannelsestilbud, beskæftigelse eller anden form for aktivering. Tilbuddet tilbyder internt mange forskellige former for bes

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er Socialtilsynet vurdering, at Alternativet i alle projekterne arbejder målrettet på at understøtte og udvikle borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette gøres meget individuelt og med afsæt i ønsker, vilkår og mål for den enkelte borger.Tilbuddet arbejder konstruktivt i forhold til

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er Socialtilsynets vurdering, at Alternativet arbejder med afsæt i en bred men klar målgruppebeskrivelse: Voksne med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m. Ofte med dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de i

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Alternativet er en del af en veldrevet organisation, der i høj grad er understøttende i forhold til at sikre tilbuddets stabile drift og udvikling. Socialtilsynet bemærker herunder, at tilbuddet har en meget aktiv og faglig kompetent bestyrelse. Organisationen omf

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at Alternativet har en erfaren og engageret medarbejdergruppe, der besidder relevante kompetencer og stor viden om målgruppen. Tilbuddets medarbejdere er nøje udvalgt og placeret i forhold til at kunne matche behovene i det enkelte særligt tilrettelagte projekt.Tilb

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at Alternativet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vægter, at borgerne i tilbuddet gennem EKKOsupport har adgang til ydelser fra sygeplejerske, diætist og psykiater. Dette er med til, i tæt samarbejde med borgeren

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i Alternativet i meget høj grad understøtter den enkelte borgers udvikling og trivsel.Det vurderes ligeledes, at tilbuddet er yderst fleksibelt i forhold til valg af fysiske rammer, således at rammerne ofte først vælges når den enkelte borgers ø

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer:• at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt• at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. • at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigti

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 27/1 2017

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 21/6 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 5/2 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 22/7 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK