Marie Grubbe Skolen

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
15/12 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Det er socialtilsynets samlede vurdering:At botilbuddet Marie Grubbe Skolen i høj grad lever op til den kvalitet, der opfylder betingelserne forfortsat godkendelse jf. §§6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at få eleverne til at blive en del af detlokale samfundsliv. At der samarbejdes med de private tilbud i lokalområdet og at tilbuddet understøtter elevernes udvikling fagligt og socialt, uddannelse- og beskæftigelsesmæssigt

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet aktivt arbejder på at styrke elevernes sociale kompetencer og selvstændighed. At eleverne indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv, der er i overensstem-melse med deres ønsker og behov og som ligger inden for det elevernes individuelle b

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på deres formål med indsatsen og at tilbuddets faglige tilgange og metode(r) medvirker til at sikre eleverne trivsel og resultater i den ønskede udvikling for eleverne.Tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse og kan redegøre for der

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Marie Grubbe Skolen (MGS) har en faglig kompetent ledelse, der er engageret i sine medarbejdere på en åben og anerkendende måde. Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddets daglige drift og strategisk sætte rammerne for tilbuddets udviklin

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er Socialtilsynets vurdering, at alle medarbejdere besidder relevante kompetencer og erfaring i forhold til målgruppen og at alle medarbejderne er fagligt opkvalificeret efter deltagelse i uddannelsesforløb inden for neuropædagogik.Eleverne mødes med respekt og indsatsen omkring dem er tilpasset

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter elevernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet arbejder respektfuldt med elevernes holdninger og møder eleverne omsorgsfuldt for der igennem at tage hensyn til elevernes individuelle behov, så de kan

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i høj grad understøtter elevernes behov for udvikling og trivsel. Bo-enheden på Alslevvej er ny-istandsat og tilpasset målgruppensbehov. De fysiske rammer inddrages i den pædagogiske praksis - fx ved gruppering af beboerne i deres bo-enhed. Der

Læs mere
Luk

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 23/5 2017

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 16/9 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 18/11 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 23/12 2014

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK