Marie Grubbe Skolen

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
8/6 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Tilbuddet har ansøgt om godkendelse som socialt tilbud i henhold til lovom social service til følgende:• 19 pladser efter § 107 – af disse 19 pladser kan 3 pladser anvendes til § 66.1.6. Derudover er tilbuddet godkendt med 5 fleksible pladser efter §§ 103 – 104.• Alderen for tilbuddets målg

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at få eleverne til at blive en del af detlokale samfundsliv. At der samarbejdes med de privatetilbud i lokalområdet og at tilbuddet understøtter elevernes udvikling fagligt og socialt, uddannelse- og beskæftigelsesmæssigt.

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet aktivt arbejder på at styrke elevernes sociale kompetencerog selvstændighed. At eleverne indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv, der er i overensstemmelse med deres ønsker og behov og som ligger inden for det elevernes individuelle beh

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på deres formål med indsatsen og at tilbuddets fagligetilgange og metode(r) medvirker til at sikre eleverne trivsel og resultater i den ønskede udvikling for eleverne.Tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse og kan redegøre for dere

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Marie Grubbe Skolen (MGS) har en faglig kompetent ledelse, der er engageret i sine medarbejdere på en åben og anerkendende måde. Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddets daglige drift og strategisk sætte rammerne for tilbuddets udviklin

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er Socialtilsynets vurdering, at alle medarbejdere besidder relevante kompetencer og erfaring i forhold til målgruppen og at alle medarbejderne er fagligt opkvalificeret efter deltagelse i uddannelsesforløb inden for neuropædagogik.Følgende er fra tilsynsrapport 2015 - men stadig gældende.Elever

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Ikke aktuel i 2016.

Fysiske rammer

Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i overvejende grad understøtter elevernes behov for udvikling og trivsel. Bo-enheden på Alslevvej har institutionelt præg og lader sig noget tilbage at ønske. De fysiske rammer inddrages i den pædagogiske praksis - fx ved gruppering af beboerne

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 16/9 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 18/11 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 23/12 2014

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK