Skovmosen - Allerød

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
7/6 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Hovedstaden

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer efter tilsyn 26. april, at det nyetablerede tilbud Skovmosen er kommet i drift og skaber kvalitet og udvikling for de borgere, som bor i tilbuddet. Tilbuddet har 8 pladser til unge med forskellige problematikker, der udspringer af omsorgssvigt, tilknytningsforsty

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at Skovmosens ejere har et stort fokus på betydningen af uddannelse og beskæftigelse i forhold til de unges udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer endvidere, at ledelsen vil indgå i positivt samarbejde med de unges uddannelses- og beskæftigelsessteder i forhold til a

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at Skovmosen har fokus på at støtte de unge i deres udvikling af selvstændige og sociale færdigheder. Dette sker ved at understøtte aktivitet i tilbuddet, lokalsamfundet og i kontakt til de unges netværk til venner og familie.Tilbuddet arbejder med at styrke borgernes dagli

Læs mere
Luk

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at Skovmosen har stort fokus på, at målgruppen er unge i alderen 16-25 år, med forskellige problematikker, der udspringer af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser og at det er disse unge som visi

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at Skovmosens ledelsen samlet set besidder relevante kompetencer til at drive et tilbud for målgruppen. Nyansat daglig leder har en pædagogisk uddannelse og mange års erfaring med målgruppen.Ledelsen består af den daglig leder, som i dialog med ejerne sikrer den daglige dri

Læs mere
Luk

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at Skovmosens medarbejdere er kompetente med uddannelse og erfaring. Tilbuddets er i en opstartsfase og der er kun ansat en del af de medarbejdere, som skal ansættes, når tilbuddet er i fuld drift.Der har været afholdt temadage, så leder og medarbejder sammen kan arbejde med

Læs mere
Luk

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Skovmosen i høj grad trives og at der arbejdes med at styrke deres fysiske og mentale sundhed. Dette sker gennem en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne, hvor medarbejdere og leder møder den enkelte borgere i de behov og psykiske udfordringer, bor

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Skovmosen er nyistandsat landejendom beliggenhed i rolige omgivelser med adgang til uddannelsessteder, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, offentlig transport og indkøb inden for en rimelig afstand. Socialtilsynet vurderer de fysiske rammer er en god base for tilbuddet.Borgerne har egne værelser og d

Læs mere
Luk

Økonomi

Tilbuddet er i opstartsfase med 3 borgere flyttet ind i tilbuddet. Skovmosen har derfor endnu ikke udnyttet den fulde kapacitet med 8 pladser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har kontakt med revisor og er betrygget i at der kompetencer i tilbuddet, som sikre at økonomien varetages forsvarligt.

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 16/9 2016

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK