Landsbyen Sølund

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
8/9 2016

Myndighed
i

Socialtilsyn Midt

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

i

Konklusionen på tilsynet

Det er Socialtilsyn Midts samlede vurdering at Landsbyen Sølund fortsat kan godkendes. Ved vurderingen er der lagt vægt på:- At tilbuddet understøtter borgenes deltagelse i samværstilbud og beskæftigelsesmuligheder, hvor der tages hensyn til den enkeltes forudsætninger og behov.- At tilbuddet via de

Læs mere
Luk

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund arbejder aktivt for at borgerne tilbydes meningsfulde aktiviteter og støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse under hensyntagen til deres omfattende funktionsnedsættelser. Langt de fleste borgere er ti

Læs mere
Luk

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund overordnet understøtter borgernes selvstændighed og dannelse af relationer, og generelt søger at styrke borgernes egne ønsker om at knytte relationer.Ligeledes vurderes det, at Landsbyen Sølund søger at udvikle størst mulig grad af selvstændighed

Læs mere
Luk

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering at Landsbyen Sølund har en klar målgruppebeskrivelse og formål med indsatsen samt anvender relevante faglige og metodiske tilgange.Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning, hvoraf hovedparten har andre funktionshæmninger i form af fysiske handicaps, psykisk

Læs mere
Luk

Organisation og ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund er hensigtsmæssigt organiseret og har en ansvarlig ledelse med relevante kompetencer. Det er vurderingen, at ledelsen driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og samtidigt sætter rammerne for at fastholde den pædagogiske tilgang til beb

Læs mere
Luk

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at Landbyen Sølunds har en faglig bred sammensat medarbejdergruppe med relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølunds metodiske afsæt er bredt metodisk funderet og er tilpasset den enkelte borg

Læs mere
Luk

Økonomi 

Overordnet vurderes kommunale tilbud at have en bæredygtig økonomi, da der er en kommunal økonomi, der understøtter driften af tilbuddet. Økonomien vurderes at være gennemskuelig for både tilsyn og de visiterende kommuner for så vidt angår takstfastsættelsen. Vedrørende økonomien i øvrigt anses der

Læs mere
Luk

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at Sølunds fysiske rammer både i de renoverede og nybyggede boenheder understøtter indsatsens formål og indhold. Boenhed 22, som er beliggende i Sølunds ældre boligmasse er på en række områder ikke tidsvarende, og det er socialtilsynets vurdering, at rammerne ikke g

Læs mere
Luk

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 26/7 2016

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 12/12 2015

Åbn
Luk

Tilsyn pr. dato 10/3 2015

Åbn
Luk
Profil figur, glemt adgangskode
Glemt adgangskode

Indtast dit brugernavn i tekstboksen og klik 'Send'.
Du vil om kort tid modtage en e-mail med din adgangskode.

Brugernavn:
Profil figur, log in
Log på

Når du har en profil og er logget på, får du flere muligheder. Du kan f.eks. gemme dine favoritter på en liste eller gemme dine foretrukne søgninger.

Email (brugernavn)
?
Adgangskode
Profil figur, log af
Log af

Du er nu logget af

OK
Profil figur
Ny adgangskode

Indtast din nye adgangskode og klik på ok. .

Adgangskode
Gentag adgangskode

Profil figur
Success

Du har nu ændret din adgangskode.

OK
Information om godkendelse mv.

Alle tilbud på Tilbudsportalen er godkendt og må anvendes af kommunerne. De tilbud, du får vist, opfylder alle dine søgekriterier. Det bemærkes, at der også fremgår godkendte tilbud på side 2 og frem på siden med søgeresultater.

Profil figur
Ingen søgeresultater

Der er desværre ingen resultater, der passer på din søgning.

Prøv at fjerne et eller flere søgekriterier eller nulstil din søgning for at begynde helt forfra.

OK
Profil figur
Du har ikke rettigheder til at kunne se oplysninger om plejefamilier

For at se oplysninger om plejefamilier, skal du ansøge om adgang og godkendes af myndigheden i din kommune eller i dit socialtilsyn.

Der gives kun adgang til fagfolk, der har et arbejdsrelateret behov for at kunne søge i oplysninger om plejefamilier.

Du søger om adgang, når du opretter din profil eller ved at redigere en eksisterende profil.

Du modtage en mail med resultatet af din ansøgning, når myndigheden  i din kommune eller i dit socialtilsyn har behandlet den.

 

OK
Profil figur
Din bruger er nu oprettet

Din bruger er oprettet, du vil få en aktiveringsmail snart.

Du skal klikke på linket i aktiveringsmailen, og herefter logge ind med dit brugernavn (email-adresse) og adgangskode.

OK